de pl ch at
  poczta@carebiuro.de
carebiuro.com/

✅ Gewerbe bez ubezpieczenia a konsekwencje w Niemczech

Gewerbe w Niemczech potrzebuje ubezpieczenie za granicą

 

Nie mam ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech - jakie konsekwencje mi grożą?

W przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego najbardziej bolesnej konsekwencje jakie Ci grożą to te związane z koniecznością uregulowania rachunków za leczenie w przypadku korzystania z pomocy lekarza czy leczenia szpitalnego. Koszty leczenia w Niemczech bez posiadanego ubezpieczenia są bardzo wysokie. Przykładowo - pacjent udający sie do stomatologa z bolącym zębem staje przed decyzją: albo leczenie za kilkaset € albo jego usunięcie za 50 €. Można się domyślić jaka będzie w tej sytuacji decyzja pacjenta.

Coraz częściej dochodzi też do sytuacji, gdy lekarz dowiedziawszy się, że pacjent nie posiada ubezpieczenia odmawia pomocy w leczeniu, udzielając tylko podstawowej porady medycznej. Dotyczy to nie tylko naszej osoby, ale i naszych bliskich - żony, męża, dzięki, które mają prawo do ochrony zdrowotnej w ramach naszego ubezpieczenia, a przy jego braku są skazane na samodzielne regulowanie rachunków za leczenie. Oszczędności na składkach są tu zatem bardzo pozorne.

 

Gewerbe bez ubezpieczenia a konsekwencje w Niemczech

Oprócz wymiernych konsekwencji finansowych w bezpośrednim zderzeniu ze służbą zdrowia należy sobie uświadomić, że zgodnie z ustawą § 193 ust. 4 VVG osoby nieposiadające ubezpieczenia zdrowotnego są karane finansowo. Za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Należy w tym miejscu wskazać, iż konsekwencje braku opłacania składek zdrowotnych mogą się niekorzystnie odbić także na naszych bliskich, gdyż w ramach jednego ubezpieczenia można również zapewnić ochronę swojej rodzinie (współmałżonek, dzieci).

Wreszcie konsekwencje administracyjne jakie nam grożą. Ponieważ obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego jest ustawowo zapisany, jego brak może spowodować nawet wydalenie z danego kraju. Czy naprawdę warto ryzykować i nie płacić składek na ubezpieczenie zdrowotne?

 

Co mi grozi, gdy nie mam pracy czy/i ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?

Sytuacja, gdy nie mamy pracy, a więc środków do utrzymania, nie jesteśmy ubezpieczeni, nie mamy adresu zameldowania w Niemczech jest wysoce ryzykowna dla cudzoziemca przebywającego za granicą. Zakładając nawet, że kieruje nami chęć znalezienia pracy i szukamy jej intensywnie, ale nie jesteśmy zameldowani i nie mamy ubezpieczenia Urząd ds. Cudzoziemców może uznać nasz status za wymagający natychmiastowej reakcji administracyjnej i zastosować kroki prawne, takie jak:

 

 

By zminimalizować ryzyko deportacji warto zadbać przynajmniej o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne na terenie Niemiec. Takie wykupisz na Eurokv.de.

 

Czy nakaz opuszczenia Niemiec - deportacja do kraju są skuteczne w sytuacji, gdy Polska należy do Unii Europejskiej i strefy Schengen, która zapewnia otwartość granic i swobodne przemieszczanie się osób wewnątrz Unii?

Faktycznie, prawodawstwo Unii Europejskiej wyrażone w art. 48 jej Traktatu zapewnia swobodę przepływu osób, usług i kapitału dla jej członków, do których należy Polska. Traktat ten jednak oprócz przywilejów jakie zapewnia Unia Europejska mieszkańcom jej członków nakłada na obywateli też pewne obowiązki. W przypadku gdy przebywamy na terenie Niemiec mamy obowiązek meldunkowy oraz obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech. W sytuacji, gdy te dwa warunki nie są spełnione a więc obywatel narusza porządek prawny obowiązujący na terenie Unii Europejskiej nakaz opuszczenia terenu Niemiec jest w pełni zasadny i egzekwowany przez niemieckie służby.

W szczególnych przypadkach prawo jest liberalne i stosuje rozporządzenia Parlamentu Europejskiego dotyczące zabezpieczenia społecznego członków Unii Europejskiej. Takie sytuacje jednak należą do nielicznych i trudno liczyć na ich masowe stosowanie. By nie znaleźć się w krytycznej sytuacji wydalenia z Niemiec, gorąco radzimy zalegalizowanie naszego pobytu w Niemczech poprzez zameldowanie i nabycie ubezpieczenia zdrowotnego.

 

By nabyć korzystne, na konkurencyjnych cenowo warunkach ubezpieczenie zdrowotne zapraszamy na nasze strony: www.euroKV.de,  www.care-promo.dewww.euro-ubezpieczenia.de

Nasi eksperci od ubezpieczeń dobiorą zindywidualizowane i skrojone na miarę ubezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich.

Już dzisiaj zapoznaj się z naszymi najlepszymi ofertami:

 

 

 

Gewerbe w Niemczech potrzebuje ubzpieczenie za granicą

CARE PRIMO

Oferta skierowana do Polaków wyjeżdżających za granicę - ubezpieczenie na cały świat, które daje nam ochronę nawet do 3 lat pobytu za granicą.

Szczególnie jest polecane dla Osób pracujących w Niemczech na samozatrudnieniu tzw. gewerbe oraz osób zameldowanych na stałe w innym kraju niezależnie od statusu zawodowego - nawet dla osób niepracujących.

Zaletą tego ubezpieczenia jest stała NIEROSNĄCA stawka przez cały okres trwania ubezpieczenia nawet do 2 lat oraz posiadanie tzw. ochrony cywilnej (OC) w cenie do 0,11 €/ miesiąc.

Całkowity koszt składki w tym OC za miesięcy to tylko ok. 44 € miesięcznie.

Koszt za ubezpieczenie + OC za miesiąc to tylko ok.44€/miesiąc

Przy zawarciu ubezpieczenia w Niemczech Care-primo otrzymujemy też ubezpieczenie na urlopie w Polsce- przy ubezpieczeniu 6 miesięcznym- 21dni, przy umowie na 12 miesięcy nawet do 44 dni.

 

ECONOMY 

To doskonała alternatywa dla Polek pracujących w charakterze opiekunek na zasadzie samozatrudnienia tzw. Gewerbe w Niemczech. Składka dla pobytu do 3 miesięcy wynosi tylko 1 €/dziennie.

Jest to oferta wyjątkowo korzystna dla wszystkich Polaków przebywających w Niemczech. Każdy Polak, który ma adres w Niemczech może skorzystać dzięki niej z ochrony ubezpieczeniowej do 2 lat pobytu na terenie Niemiec.

 

Świetnie sprawdza się też dla osób na stałe zameldowanych w Niemczech i pracujących na Gewerbe.

Stawki ubezpieczenia są wyjątkowo niskie:

Do 90 dni- 1€/dzień

91-180 dni- 1,35€/dzień

181-365 dni- 1,95€/dzień

 

CARE PROTECTOR

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) - jest to jedno z najważniejszych ubezpieczeń w Niemczech, które daje nam ochronę od szkód wyrządzonych innym osobom.

Składka miesięczna 25€ daje polisę na kwotę 1 mln €.

 

UBEZPIECZENIA GRUPOWE

Jeżeli prowadzisz firmę lub agencję w Niemczech to pomyśl już dzisiaj o doskonałym ubezpieczeniu grupowym w skład, którego wchodzą:

Ubezpieczenie ZDROWOTNE + Ubezpieczenie WYPADKOWE + OC Ochrona cywilna którą nazywamy Golden Insurance Trio.

 

Składki kształtują się tutaj wyjątkowo nisko: przy 31dniach kosztuje 19,00€, a przy 62 dniach tylko 45,00 €.

Ubezpieczenie to jest w szczególności przydatne dla firm, które zatrudniają większy zespół, którego członkowie winni mieć ubezpieczenie zdrowotne. Do obsługi ubezpieczenia oddajemy proste urządzenie w postaci formatu Excela - który pozwala ubezpieczać/meldować i odmeldowywać pracowników.

Istotna informacja jest taka, że składkę płacimy tylko za faktycznie wykorzystany okres ubezpieczenia a w momencie wyjazdu pracownika otrzymujemy zwrot środków wydatkowanych na składki.

 

Osobom zainteresowanym źródłowymi dokumentami unijnymi o prawach i obowiązkach członków Unii Europejskiej w zakresie przepływu osób i zabezpieczenia społecznego obywateli Unii polecamy lekturę aktów prawnych:

 

1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1)

2. ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (DZ.U L 284 z 30.10.2009, str. 1)

3. DECYZJA NR S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

4. DECYZJA NR S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009 Akty prawne prawa krajowego:

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) oraz niektóre akty wykonawcze do ustawy odnoszące się do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

oraz:

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/hidden_main_page/podstawy-prawne

 

gewerbe w niemczech

 

Polecane linki:

koszty-w-carebiuro

ceny ubezpieczeń

co-to-jest-gewerbe

 

                                     koszty Gewerbe w Niemczech                                                                              jaka_kara_za_brak_ubezpieczenia_gewerbe

                                        Koszty_Gewerbe_w_Niemczech                                                                                         jaka_kara_za_brak_ubezpieczenia_gewerbe                                                           

 

  

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 
 

                                                                                                                                                                                                                                     

Firma w Niemczech działa solidnie
Niemiecki rynek dla polskich pracowników - załóż firmę w Niemczech!
Gewerbe w Niemczech to nietrudna aktywność, warto ją podejmować
Gewerbe to najlepsza forma aktywności dla małych polskich firm
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech można oszacować online
Praca w Niemczech ma różne wymagania
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech za 55€
Ubezpieczenie chorobowe w Niemczech od 30€
Praca w Niemczech a ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - Wszystkie ważne fakty
Działalność gospodarcza w Niemczech koszty
Ubezpieczenie na Gewerbe za 30€/miesiąc
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech EuroKV
Firma w Niemczech i podatki, Einkommensteuertabelle
Firma w Niemczech i Polacy w Niemczech
Kwoty wolne od podatku i klasy podatkowe
Firma bez zameldowania i meldunek w Niemczech
Gewerbe w Niemczech co potrzebuje?
Szybko i skutecznie – założenie firmy w Niemczech
Założenie firmy w Niemczech w 24h
Gewerbe w Niemczech czy Kindergeld – Pomoc
Zrób to tak! Twoja Gewerbe w Niemczech
Gewerbe i koszty w Niemczech
Kindergeld 2019 a Gewerbe w Niemczech
Ubezpieczenie Zdrowotne w Niemczech i twoja Firma
EuroKV polskie ubezpieczenie w Niemczech
Jak prowadzić własną działalność w Niemczech?
Zwrot podatku w Niemczech- wszystkie porady naszych ekspertów
Komu należy się zwrot podatku w Niemczech?
Klasy podatkowe za zachodnią granicą czyli w Niemczech
Wyższy zwrot podatku w Niemczech? Z Carebiuro to się uda
Zwrot podatku dla Polaków w Niemczech. Kilka zasad
Kleingewerbe w Niemczech razem z Carebiuro
Eurokv- Tanie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne dla budowlańców w Niemczech
Podatki w Niemczech. Wszystkie ważne informacje
Progi, klasy podatkowe w Niemczech. Porady
Podatki dla polskiej firmy w Niemczech
Ulgi podatkowe dla polskich firm w Niemczech
Dobrze owocujące branże- praca w Niemczech dla Polaków
Rejestracja twojej firmy w Niemczech
Sprawdź to zanim założysz swoją firmę w Niemczech
Twoja własna firma w Niemczech na wyciągnięcie ręki!
Wszystko na temat jak założyć własną Firmę w Niemczech
Zakładanie własnej firmy w Niemczech krótko i na temat
Założenie własnej firmy w Niemczech to zadanie proste
Jak prowadzić swoją firme w Niemczech
Niemcy i ubezpieczenie zdrowotne – wszystko co musze wiedzieć!
Praca na Gewerbe i brak ubezpieczenia, konsekwencje prawne
Ubezpieczenie w Niemczech jest obowiązkowe- ważne!
Prowadzenie firmy w Berlinie, czyli jak działać gospodarczo w kraju?
Firma w Niemczech dostaje bardzo dobrą obsługę
Firma w Niemczech obsługiwana od A do Z
Mała firma w Niemczech
W Niemczech opłaca się prowadzić mała firmę.

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.