de pl ch at
  service@carebiuro.de
carebiuro.com/

✔️ Niemieckie Konto bankowe dla każdego. ✔

✔️  Jak założyć konto bankowe jeśli pojechałeś pracować w Niemczech

 

Od 1995 r. banki niemieckie angażują się we wspólny projekt mający na celu dostęp do  "konta dla wszystkich", który ma spowodować, że każdy obywatel Niemiec posiada konto bankowe. Póki co nawet ponad 500 000 osób w samych Niemczech nie ma obecnie konta ( a w Europie osób bez konta bankowego może być ponad 58 milionów ).

Od 16 czerwca 2016 r. banki nie mogą odrzucić żadnego wniosku osoby, która chce założyć proste konto bankowe. Takie prawo daje każdemu obywatelowi regulacja Unii Europejskiej.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące konta dla każdego

 1. Co to jest konto dla każdego?
 2. Kto miał dostęp do rachunku bankowego do tej pory?
 3. Jakie grupy osób miały do tej pory problemy z założeniem konta bankowego?
 4. Co oznacza zaangażowanie banków w „rachunek dla każdego” z 1995 roku?
 5. Jakie prawo pozwala na posiadanie konta podstawowego przez każdego obywatela?
 6. Jakie usługi / funkcje oferuje podstawowe konto?
 7. Ile może kosztować konto podstawowe?
 8. Jakie warunki wstępne należy spełnić, aby otworzyć rachunek kompleksowy?
 9. Które banki są zobowiązane do oferowania podstawowego rachunku?
 10. Czy umowa o podstawowy rachunek może zostać rozwiązana przez bank?
 11. Kto korzysta z nowych zasad kontroli kont?
 12. Czy konto dla każdego może zostać nam narzucone?
 13. Kiedy bank może nadal odmawiać otwarcia konta dla każdego?
 14. Jakie ustalenia zostały poczynione w związku z dostępem do rachunku bankowego w 2014 r.?

 

"Konto ogólne", zwane także "kontem podstawowym" lub "kontem obywatelskim", jest kontem bankowym, które nie pozwala na przekroczenie stanu konta. Klient może dysponować jedynie kwotą znajdującą się na koncie. Ponadto konto musi spełniać podastawowe funkcje pozwalające jego właścicielowi uczestniczyć w życiu gospodarczym i społecznym nowoczesnego społeczeństwa.

 

Niemieckie oraz pozostałych krajów europejskich instytucje kredytowe, zezwalają obywatelowi na otworzenie rachunku bieżącego, tylko w przypadku gdy jego miejsce zamieszkania znajduje się w kraju banku osoby mieszkającej na jego terenie ( rezydent) oraz mogącego poświadczyć jej stabilną sytuację finansową.

Jeżeli ocena kredytowa Klienta jest zbyt niska, banki będą nadal mają prawo odmawiać  otwarcia rachunku. Częściowo oferowane są też klientom konta kredytowe.

 

Jeśli nie posiadałeś stałego miejsca zamieszkania w Niemczech, otwarcie konta bankowego było całkowicie niemożliwe. Bezdomni (nie zameldowani), imigranci i obywatele nie mieszkający na stałe w Niemczech byli zaliczani do grupy osób bez możliwości posiadania rachunku bankowego.

Szczególnie osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, odmawiano zwykłego konta z powodu nieregularnych wpływów na konto, zadłużeń lub zmian na rachunku (negatywny wpis Schufa). Aby takie osoby miały możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w 1995 r. wprowadzono dobrowolne zobowiązanie banków do posiadania  "konta dla każdego".

 

W 1995 r. niemiecki sektor bankowy wprowadził tak zwane "konto dla każdego", które umożliwiło dostęp do podstawowych usług płatniczych. Niestety nie dawało ono możliwości korzystania z rachunku w rachunku bieżącym (rachunek bieżący na podstawie salda kredytowego). Także problemem był brak prawnej odpowiedzialności banków. Szczególnie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (negatywny wpis Schufa) nie oferowano salda kredytowego.

Realizacja zobowiązania „konto dla każdego” nie przyniosła niestety oczekiwanych rezultatów. Banki często odmawiały osobom, mimo zobowiązania przepisami, w stosunku do których stwierdzano negatywne oceny Schufy, jak również dostępu do kont nie miały osoby bez stałego miejsca zamieszkania.

 

W kwietniu 2014 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę, zgodnie z którą każdy obywatel europejski - legalnie przebywający w Europie - ma dostęp do rachunku podstawowego, niezależnie od tego, gdzie mieszka, ani jaki jest jego status finansowy. Każdy kraj miał 24 miesiące na dostosowanie tej dyrektywy  do prawa krajowego.

W Niemczech od 18 września 2016 r., każdy bank musi oferować "podstawowe konto bankowe" dla wszystkich. W związku z tym istnieje obecnie roszczenie prawne dla wszystkich obywateli UE dotyczące osobistego rachunku bankowego.

 

Posiadacz konta bankowego powinien mieć pełen dostęp do wszystkich funkcji dostępnych w danym banku. Obejmują one w szczególności deponowanie i wypłacanie środków oraz dokonywanie transferów w obrębie UE. Znaczy to, że dowolne wpłaty czy opłaty czynszowe, rachunki za energię elektryczną lub gaz, mogą być rozliczane za pośrednictwem rachunku bieżącego. Otrzymuje także do dyspozycji kartę z pomocą, której może regulować płatności do wysokości limitu środków na koncie.

Oprócz przelewów, Klient ma też prawo do składania stałych zleceń w koncie podstawowym.

 

Banki nie są zobowiązane do oferowania podstawowego konta za darmo. Przeciwnie, można przypuszczać, że niektóre banki starają się unikać klientów, których nie stać na stałe opłacanie kosztów utrzymania konta bankowego.

Dyrektywa europejska idzie nieco dalej jeżeli chodzi o interpretację kosztów poszczególnych usług. Posiadacz takiego rachunku bankowego powinien mieć możliwość korzystania z nieograniczonej liczby usług bezpłatnie lub "za rozsądną opłatą". Określenie „za rozsądną opłatą” musi spełniać co najmniej jedno z następujących kryteriów :wymaganych od banków krajowych dla podobnych usług (rozdział IV, artykuł 18 (3) Dyrektywy europejskie)

a) poziom dochodu narodowego

b) średnia opłata.

W przeciwnym razie banki mają możliwość stosowania własnych cen, w zależności od zakresu dostępu konsumenta do usług bankowych. W tym przypadku szczególnie niepodatni na zagrożenia, wrażliwi konsumenci powinni mieć możliwość korzystania z bardziej korzystnych warunków (Capital IV, Art. 18 (4) Dyrektywy Europejskiej).

 

Zakładanie firmy w Niemczech jest proste - sprawdź jak to zrobić

 

Po pierwsze, każda osoba musi legalnie przebywać w UE. Z drugiej strony może się zdarzyć, że konsumenci, którzy chcą otworzyć taki podstawowy rachunek bieżący, muszą wykazać w nim rzeczywiste zainteresowanie. Jednakże te ostatnie muszą być zgodne z ochroną konsumenta i nie mogą być związane ze zbyt dużymi trudnościami lub obciążeniami. 

 

Zasadniczo żaden bank nie jest zobowiązany do zaoferowania każdemu obywatelowi rachunku podstawowego. Dyrektywa europejska mówi, że jeśli masz wystarczającą liczbę banków w swoim kraju ojczystym, musisz podać podstawowe konto. 

Pewne jest, że nie tylko banki bezpośrednie  powinny oferować takie konto bankowe. Każdy obywatel powinien mieć możliwość wyboru banku oddziału jako swojego banku „domowego”.

 

Zasadniczo tak. Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków zostanie spełniony, konto bankowe może zostać rozwiązane przez odpowiednią instytucję kredytową:

a) celowo wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem,

b) żadne transakcje płatnicze nie są rozliczane przez więcej niż 24 kolejne miesiące,

c) wprowadzenie w błąd na samym początku w celu uzyskania dostępu,

d) drugie konto bankowe, które umożliwia klientowi korzystanie z usług bankowych już istnieje w tym samym kraju (Capital IV, Art 19, Dyrektywy europejskie).

 

Dla osób, które obecnie nie mają dostępu do podstawowych usług bankowych w swoim kraju, nowe rozporządzenie jest bardzo ważne. W przyszłości osoby bezdomne, osoby o nieuregulowanym dochodzie lub nawet zadłużeni konsumenci mogą egzekwować swoje prawo do rachunku bankowego. Aby pracować w innych krajach europejskich, należy otworzyć rachunek bankowy na miejscu, bez względu na narodowość lub sytuację finansową.

W tej chwili wszyscy ubiegający się o azyl, którzy są uznawani za uchodźców w Niemczech na podstawie Konwencji Genewskiej dotyczącej Uchodźców, mogą uzyskać konto podstawowe.

 

Podstawową zasadą każdego konta jest możliwość wykonywania codziennych usług płatniczych. Ponieważ konto podstawowe jest zwykle oferowane jako konto kredytowe, nie można w ten sposób uzyskać kredytu na rachunku bieżącym. Jednak nie jest wykluczone przez prawo, że banki będą udzielać swoim klientom kredytu w rachunku bieżącym, nawet jeśli jest to prawdopodobnie wyjątek.

Dostawcy w zasadzie pokazują, w jaki sposób zakład Dipso  mógłby działać dla konta podstawowego. Dostawca oblicza na podstawie ostatnich ruchów na koncie i wpływów gotówkowych, czy (a jeśli tak, to w jakiej wysokości) możliwe jest ustanowienie kredytu na wypłatę. Należy oczywiście mieć świadomość, że przynajmniej niektórzy klienci konta kredytowego mogą otrzymać mniejsze linie kredytowe.

 

Banki mogą nadal odmawiać obywatelowi takiego podstawowego rachunku, jeżeli konsument posiada już konto w instytucji kredytowej z siedzibą w ich kraju, a zatem może już korzystać z podstawowych funkcji (rozdział IV, artykuł 16 (5) dyrektywy europejskie). Jeżeli przepis dotyczący zapobiegania praniu pieniędzy i walce z finansowaniem terroryzmu zostanie naruszony, instytucja kredytowa może odmówić otwarcia rachunku (rozdział IV, artykuł 16 (4), dyrektywy europejskie).

 

Konsumenci powinni mieć możliwość przejścia w przyszłości do innego banku, który oferuje lepsze warunki. Reguła ta działa na terenie Niemiec już od dłuższego czasu. W innych krajach europejskich klienci banków mają jednak coraz większe trudności ze zmianą banku. Na podstawie wytycznych z 2014 r. można jednak założyć, że proces transferu bankowego w całej Europie będzie łatwiejszy dla wszystkich konsumentów.

Ponadto Parlament Europejski żąda, aby opłaty i warunki rachunków bieżących były przejrzystsze, a zatem łatwiejsze do porównania. Zakłada też, że należy przeprowadzić ogólnoeuropejską standaryzację terminologii bankowej w celu uproszczenia komunikacji i rozumienia nazw produktów bankowych.

 

ubezpieczenie w niemczech

 

 Polecane linki:                                                                                                                                                                                                                                          

zakończenie pracy

działalność gospodarcza w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne Niemcy gewerbe

ubezpieczenie-od-wypadku-w-pracy-w-niemczech

 

             Konto_Bankowe_dla_Gewerbe                                             UBEZPIECZENIE_ZDROWOTNE_NIEMCY_GEWERBE                                                                                                                                                    

                    Konto_Bankowe_dla_Gewerbe                                                                        UBEZPIECZENIE_ZDROWOTNE_NIEMCY_GEWERBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Firma w Niemczech działa solidnie
Niemiecki rynek dla polskich pracowników - załóż firmę w Niemczech!
Gewerbe w Niemczech to nietrudna aktywność, warto ją podejmować
Gewerbe to najlepsza forma aktywności dla małych polskich firm
Składkę na ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech można oszacować online
Praca w Niemczech ma różne wymagania
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech za 55€
Ubezpieczenie chorobowe w Niemczech od 30€
Praca w Niemczech a ubezpieczenie zdrowotne
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech - Wszystkie ważne fakty
Działalność gospodarcza w Niemczech koszty
Ubezpieczenie na Gewerbe za 30€/miesiąc
Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech EuroKV
Firma w Niemczech i podatki, Einkommensteuertabelle
Firma w Niemczech i Polacy w Niemczech
Kwoty wolne od podatku i klasy podatkowe
Firma bez zameldowania i meldunek w Niemczech
Gewerbe w Niemczech co potrzebuje?
Szybko i skutecznie – założenie firmy w Niemczech
Założenie firmy w Niemczech w 24h
Gewerbe w Niemczech czy Kindergeld – Pomoc
Zrób to tak! Twoja Gewerbe w Niemczech
Gewerbe i koszty w Niemczech
Kindergeld 2019 a Gewerbe w Niemczech
Ubezpieczenie Zdrowotne w Niemczech i twoja Firma
EuroKV polskie ubezpieczenie w Niemczech
Jak prowadzić własną działalność w Niemczech?
Zwrot podatku w Niemczech- wszystkie porady naszych ekspertów
Komu należy się zwrot podatku w Niemczech?
Klasy podatkowe za zachodnią granicą czyli w Niemczech
Wyższy zwrot podatku w Niemczech? Z Carebiuro to się uda
Zwrot podatku dla Polaków w Niemczech. Kilka zasad
Kleingewerbe w Niemczech razem z Carebiuro
Eurokv- Tanie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Ubezpieczenie zdrowotne dla budowlańców w Niemczech
Podatki w Niemczech. Wszystkie ważne informacje
Progi, klasy podatkowe w Niemczech. Porady
Podatki dla polskiej firmy w Niemczech
Ulgi podatkowe dla polskich firm w Niemczech
Dobrze owocujące branże- praca w Niemczech dla Polaków
Rejestracja twojej firmy w Niemczech
Sprawdź to zanim założysz swoją firmę w Niemczech
Twoja własna firma w Niemczech na wyciągnięcie ręki!
Wszystko na temat jak założyć własną Firmę w Niemczech
Zakładanie własnej firmy w Niemczech krótko i na temat
Założenie własnej firmy w Niemczech to zadanie proste
Jak prowadzić swoją firme w Niemczech
Niemcy i ubezpieczenie zdrowotne – wszystko co musze wiedzieć!
Praca na Gewerbe i brak ubezpieczenia, konsekwencje prawne
Ubezpieczenie w Niemczech jest obowiązkowe- ważne!
Prowadzenie firmy w Berlinie, czyli jak działać gospodarczo w kraju?
Firma w Niemczech dostaje bardzo dobrą obsługę
Firma w Niemczech obsługiwana od A do Z
Mała firma w Niemczech
W Niemczech opłaca się prowadzić mała firmę.

© Rejestracja firmy w Niemczech - Carebiuro.de 2016.
Zakladanie firmy w Niemczech - Dzialalnosc gospodarcza w Niemczech - Firma w Niemczech bez meldunku
All rights reserved.